ÉRTELMI SÉRÜLTEKET SZOLGÁLÓ TÁRSADALMI SZERVEZETEK ÉS
ALAPÍTVÁNYOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE
    Adószám: 18088696-1-42    Bankszámlaszám: 10103173-40502023-00000002    
  Üdvözöljük honlapunkon  

Pályázatok


PROGRAM
az ÉTA Országos Szövetség pályázatfigyelői, pályázatszerkesztési, pályázat leírói és képzési szolgáltatásairól
Részletek >>>

Információ a működési pályázatokhoz >>>

2016. november 21.

Sozialmarie 2017- pályázat

Idén tizenharmadik alkalommal tesszük közzé a SozialMarie díj felhívását: olyan kitüntetésre érdemes projekteket keresünk, melyek az egész társadalmat érintő problémákra keresnek és valósítanak meg társadalmi innovatív megoldásokat.

Kinek szól a pályázat?

A pályázat aktuális társadalmi kérdésekkel foglalkozó projektgazdáknak szól. A részvételi lehetőség nyitott a magánszektorból, a civil szektorból (civil társadalmi kezdeményezések, NGO-k, nonprofit szervezetek, egyesületek) és a közigazgatásból érkező projektek számára is. 

A legfontosabb információk:

Pályázati határidők:                      2016. november 7 – 2017. január 24.
Pályázat benyújtása online:         www.sozialmarie.org


2016. november 17.

Új EMMI pályázat,

A pályázat célja, hogy a pályázó civil szervezetek a pályázati kiírásban foglalt feltételek teljesítése esetén a CIC címet elnyerhessék. A CIC-ek által ellátandó feladatkör aktualizálásának eredményeképpen – az eddigi feladatokon túl – kiemelt elvárások kerültek meghatározásra a civil szervezetek közfoglalkoztatásban történő részvételével kapcsolatban és a magyar-külhoni magyar civil szervezetek kapcsolatainak további fejlesztése érdekében.

A pályázat benyújtásának határideje 2016. november 25.

A részletes pályázati feltételeket „Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázati kiírása „Civil Információs Centrum" cím elnyerésére" című pályázati felhívás tartalmazza, amely itt letölthető.


2016. november 02.

Új FSZK pályázat

A minőségi, autizmus-specifikus nevelés, oktatás feltételeinek megteremtése az integráló köznevelési intézményekben.

Bővebben....

Beadási határidő:2016. november 28
(Postára adás határideje)

 

 


2016. szeptember 26.

Civil Szervezetek Humánerőforrás Fejlesztése

A Katolikus Ifjusági és Felnőttképzési Egyesület (KIFE) által kiírt pályázat célja

a jelentkező civil szervezetek humánerőforrásának hatékonyabbá tétele.

További részletek >>


2016. szeptember 20.

EFOP-1.2.10-16 - Mentorprogram koraszülöttek részére

Magyarország Kormányának felhívása közhasznú civil szervezeteknek a koraszülöttek részére komplex mentorrendszer kidolgozása és regionális szinten történő megvalósítása érdekében.

Beadás kezdete:2016.10.25

Bővebben >>


2016. szeptember 06.

EFOP-1.3.5-16, Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével.

A pályázó az együttműködés keretén belül vállalja, hogy a projektjük megvalósításával hozzájárul:

  • a generációk közötti együttműködés és kapcsolat erősítéséhez;
  • az önkéntes és karitatív tevékenységekben való részvétel előmozdításához;
  • a közösségi integráció, a civil társadalom megerősítéséhez;
  • a társadalmi szolidaritás céljának eléréséhez.

További részletek >>>


2016. július 11.

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. aktuális pályázatai

Három új pályázat került meghirdetésre az "FSZK" gondozásában:

-Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek szakmai programjainak támogatása (FOF2016)

-Szülősegítő szolgáltatások támogatása (SZÜLŐ2016)

-Segítő kutya kiképzéssel foglalkozó szervezetek támogatása (SKK2016)

Beadási határidő:2016. augusztus 1. ( Ez a dátum a postára adás időpontja)


2016. július 08.

A Nemzeti Együttműködési Alap  NEA-16-N  jelű,  „Adományok után járó normatív kiegészítésen alapuló támogatásra civil szervezetek részére 2016.” című pályázati kiírása a mai napon megjelent. A pályázat célja a civil szervezetek működésének támogatása.

A civil szervezet működéséhez jelen kiírás keretében akkor biztosítható támogatás, ha a civil szervezetek által gyűjtött és a számviteli beszámoló eredmény kimutatásában / levezetésében külön „adományok” soron feltüntetett adomány után járó öt százalékos normatív kiegészítés eléri a 10.000,- Ft-ot (a számviteli beszámolóban adományként feltüntetett összeg legalább 200.000,- Ft). Az adományok után járó normatív kiegészítésként nyújtott működési támogatás legfeljebb 500.000,- Ft értékig biztosítható.

A pályázatokat legkésőbb 2016. augusztus 8. napjáig, kizárólag az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszeren keresztül (EPER-ben) lehet benyújtani.

A kiírás, valamint a kapcsolódó anyagok megtalálhatóak a Civil Információs Portálon, az alábbi linken:

http://www.civil.info.hu/web/nea/palyazatok
2016. június 09.

MOL Gyermekgyógyító Program
A MOL Gyermekgyógyító Program a krónikusan beteg, fogyatékkal élő vagy a lelki egészség szempontjából veszélyeztetett gyerekek gyógyulását, rehabilitációját elősegítő élmény- és művészetterápiás programokat támogat.
További részletek >>>

2016. március 22.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából és nevében a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal nyílt pályázatot hirdet a támogató szolgáltatást, pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátást és szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátást működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztésére.
További részletek >>>

AZ ÉTA ORSZÁGOS SZÖVETSÉG
az Emberi Erőforrások Minisztériuma célzott támogatásával

pályázatokat hirdet.

A pályázatok célja A szövetség tagszervezeteinél ellátott fogyatékkal élő emberek életminőségét javító, társadalmi integrációját segítő foglalkoztatási
és szakmai programok támogatása.

Költségterv - segédlet, az ÉTA Szövetség pályázatain igényelt támogatás felhasználására.

2016. március 10.

Alkoss Te is közösséget!
IFJ-GY-16-A

A Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet pályázatot hirdet ifjúsági közösségek és ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatására.
További részletek >>>

2016. február 10.

A CIB ALAPÍTVÁNY pályázata
Tenni tudunk
GYERMEKEGÉSZSÉGÜGY, GYERMEK EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS
A pályázat kiírásának célja a nehéz társadalmi és gazdasági körülmények között élő, újszülött és nyolcéves kor közötti gyermekek lehetőségeinek bővítése az életben való megfelelő kezdet biztosítása érdekében.
További részletek >>>

2016. február 09.

Megjelent az Ifjúsági programokat támogató felhívás
EFOP-1.2.2-15
Magyarország Kormányának felhívása egyházi és civil szervezetek számára az ifjúsági korosztály közösségi aktivitását ösztönző programok megvalósítása érdekében.
További részletek >>>

2016. február 06.

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány az Erzsébet-program keretében – az egészség megőrzéséhez szükséges aktív kikapcsolódás elősegítése érdekében –
fogyatékossággal élők, valmint nagycsaládosok számára pályázatot hirdet.

További részletek >>>

2016. január 20.

A Széchenyi 2020 keretében megjelent
a „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című (TOP-4.2.1-15 kódszámú) felhívás.
A felhívás célja, a Szociális törvényben és Gyermekvédelmi törvényben nevesített szolgáltatások elérhetővé tétele a szolgáltatáshiányos településeken élők számára új szolgáltatások infrastruktúrájának megteremtésével, új férőhelyek kialakításával és már működő ellátások infrastrukturális fejlesztésével. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése, feltétele annak, hogy elsősorban a társadalmi leszakadással veszélyeztetett csoportok helyzetének javítására irányuló programok végrehajtásához biztosított legyen a megfelelő intézményi háttér, másrészről a foglalkoztatottsági szint növeléséhez csökkenthetők legyenek a családi terhek, és az életminőséget javító új szolgáltatások induljanak.
További részletek >>>

2016. január 06.


A Ritka és Veleszületett Rendellenességgel Élők Országos Szövetsége fotópályázatot hirdet a ritka betegséggel élők számára „Ritka betegek boldog pillanatai 2016” címmel
További részletek >>>
Jelentkezési lap>>>

valamint „Ritka Szépségek Gyűjteménye 2016” címmel művészeti alkotó pályázatot hirdet.
További részletek >>>

2015. december 21.

A Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2016
Nemzeti Együttműködési Alap újabb pályázatai

NEA-TF-16-SZ

Társadalmi felelősségvállalás kollégium

A pályázat célja nonprofit szervezeteknek, ernyőszervezeteknek nyújtott szolgáltatások, szakmai és érdekképviselet, adományosztás, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, rehabilitációs foglalkoztatás, hátrányos helyzetű rétegek segítése, egyéb nonprofit tevékenységek területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása.
További részletek >>>

NEA-KK-16-SZ
Közösségi környezet kollégium

A pályázat célja kulturális tevékenység, közművelődés, tudomány és kutatás, hagyományápolás, audio- és telekommunikáció, informatika, elektronikus hírközlés, szak- és felnőttképzés, ismeretterjesztés, társadalmi párbeszéd, fogyasztóvédelem, a település és közösségfejlesztés területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása.
További részletek >>>

2015. november 30.

NEA-16-M
A Nemzeti Együttműködési Alap pályázatai
A pályázat célja a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése, a civil szervezetek működési költségeihez való hozzájárulás révén.

Mobilitás és alkalmazkodás kollégium >>>
Nemzeti Új nemzedékek jövőjéért kollégium >>>
Társadalmi felelősségvállalás kollégium >>>
Nemzeti Összetartozás kollégium >>>
Közösségi környezet kollégium >>>

További információ a http://civil.info.hu/web/nea/palyazatok linken érhető el.

2015. november 10.


„Greenlight” vissza nem térítendő pénzbeli-, eszköz-, és partnertámogatások 2016
További részletek >>>

2015. október 2.

REHAB-16-TTF
A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal pályázata a megváltozott munkaképességű munkavállalók 2016. évi rehabilitációs foglalkoztatásának költségvetési támogatására.
További részletek >>>


Archív pályázatok
Elérhetőség: 1158 Budapest, Molnár Viktor u. 94-96. |  iroda@eta-szov.hu |  Tel/Fax: (06-1) 414-0500, 414-0501